دعایی پر فضیلت توصیه شده توسط آیت الله هاشمی علیا

دعایی پر فضیلت توصیه شده توسط آیت الله هاشمی علیا

خرداد 6, 1399

بازدیدها : 1,643

اخبار, متفرقه

يَا مَنْ‏ أَظْهَرَ الْجَمِيلَ‏ وَ سَتَرَ الْقَبِيحَ‏ يَا مَنْ لَمْ يُؤَاخِذْ بِالْجَرِيرَةِ وَ لَمْ يَهْتِكِ الشر [السِّتْرَ] يَا عَظِيمَ الْعَفْوِ يَا حَسَنَ التَّجَاوُزِ يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ يَا بَاسِطَ الْيَدَيْنِ بِالرَّحْمَةِ يَا صَاحِبَ كُلِّ نَجْوَى وَ يَا مُنْتَهَى كُلِّ شَكْوَى يَا كَرِيمَ الصَّفْحِ يَا عَظِيمَ الْمَنِّ يَا مُبْتَدِئاً بِالنِّعَمِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهَا يَا سَيِّدَنَا يَا رَبَّنَا يَا مَوْلَانَا يَاغَايَةَ رَغْبَتِنَا أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ أَنْ لَا تُشَوِّهَ خَلْقِي بِالنَّار.

بسم الله الرحمن الرحیم

مرحوم علامه حلی روایتی را نقل کردند در کتاب عدة الداعی، این روایت چند خط است و خواندن آن بسیار خوب است چون طلب رحمت و غفران است، منتهی باید در خواندن دعا توجه شود، دو سه صلوات قبل و بعد از دعا فرستاده شود، اگر دعا با توجه و انابه و گریه باشد خیلی خوب است، چون بهترین آداب دعا گریه در حال دعا است، این دعا را بخوانید و پخش کنید چون آثار و برکات بی حسابی دارد، از پیامبر اکرم نقل می کنند که جبرئیل بر پیامبر اکرم نازل شد با این دعا، جبرئیل در حال خنده و بشارت آمد و سلام بر پیامبر کرد و پیامبر جواب او را داد، جبرئیل فرمود خداوند بسوی شما هدیه ای را فرستاده، پیامبر فرمود این هدیه چیست؟ جبرئیل گفت: کلماتی است با گنجهای عرش الهی که با این کلمات خداوند تو را مورد کرامت قرار داد، از این عبارت معلوم می شود که این اختصاص به پیامبر دارد و این کرامت برای هیچ پیامبر دیگری نیست، جبرئیل به پیامبر گفت: يَا مَنْ‏ أَظْهَرَ الْجَمِيلَ‏ وَ سَتَرَ الْقَبِيحَ ای خدایی که حسنات و خوبیهای انسان را آشکار می کنی، اگر انسان ریا نداشت و کار الهی کرد خدا آن را آشکار می کند، اما قبائح و معاصی را خدا ساتر است و می پوشاند، يَا مَنْ لَمْ يُؤَاخِذْ بِالْجَرِيرَةِ ای کسی که مواخذه نمی کنی به این گناهانی که انسان می کند، وَ لَمْ يَهْتِكِ الشر [السِّتْرَ] خدا آبروی انسان را نمی ریزد، ستر می کند بر گناهان، يَا عَظِيمَ الْعَفْوِ ای خدایی که عفو تو عظیم است، این ها خطاب با خدا و با خدا صحبت کردن است، يَا حَسَنَ التَّجَاوُزِ ای خدایی که خوب از بدی های انسان گذر می کنی، يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ ای خدایی که مغفرت داری، همه این ها خطاب است تا خواست را بعد بگوید، یعنی خدا را با این صفات جمال و جلال الهی خواندن، يَا بَاسِطَ الْيَدَيْنِ بِالرَّحْمَةِ یعنی خدا با تمام عنایت خود به این انسان توجه دارد، يَا صَاحِبَ كُلِّ نَجْوَى ای مصاحب هر نجوا، نجوا یعنی یواشکی صحبت کردن، هر نجوایی را خدا می داند، وَ يَا مُنْتَهَى كُلِّ شَكْوَى منتهای همه شکایات به خدا بر می گردد، همه دست آخر می گویند خدا، يَا كَرِيمَ الصَّفْحِ خدا گذشت می کند آن هم با کرامت، یک وقت انسان یک کاری کرده دیگری می گذرد اما منت هم می گذارد، اما خدا با بزرگواری از بنده می گذرد، يَا عَظِيمَ الْمَنِّ ای خدایی که نعمت های تو عظیم است، يَا مُبْتَدِئاً بِالنِّعَمِ ای خدایی که اول نعمت دادی، قبل از اینکه سوال شود نعمت می دهد، يَا مُبْتَدِئاً بِالنِّعَمِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهَا یک وقت انسان یک کاری می کند و خدا نعمت را اضافه می کند، اینجا اجر دارد، اما قبل از اینکه استحقاق داشته باشد خدا انسان را غرق نعمت کرده، يَا سَيِّدَنَا يَا رَبَّنَا يَا مَوْلَانَا يَاغَايَةَ رَغْبَتِنَا انتهای رغبت انسان حق است، انسان دنبال هر چیزی می رود تا به خدا برسد و بعضی مواقع راه را اشتباه می رود و تا به خدا نرسد آرامش پیدا نمی کند، بعد از همه این نداها و بیان اسماء و صفات جمال و جلال را گفتن أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ خدایا از تو سوال می کنم يَا اللَّهُ أَنْ لَا تُشَوِّهَ خَلْقِي بِالنَّار خدایا خلق من را به آتش تغییر نده، دعای جوشن که می خوانید و بعد می گویید خلصنا من النار، در این دعا همه آن ها هست، این دعا را با توجه بخوانید، قبل و بعد آن ذکر صلوات را بگویید، اگر بتوانید حال دعا هم داشته باشید خیلی خوب است، بعد پیامبر اکرم سوال کرد از جبرئیل، که ثواب این دعا چیست؟ گفت: اگر ملائکه هفت آسمان و زمین جمع شوند، بر اینکه وصف کنند ثواب این کلمات را تا روز قیامت، نمی تواند ثواب یک جزء از هر جزء را بیان کنند، مثلاً آنجا که می گوید يَا مَنْ‏ أَظْهَرَ الْجَمِيلَ‏ وَ سَتَرَ الْقَبِيحَ‏ خدا ستر می کند او را و او را مورد رحمت خود قرار می دهد در دنیا و آخرت و هزار ستر در دنیا و آخرت بر او قرار می دهد، وقتی می گوید یا مَنْ لَمْ يُؤَاخِذْ بِالْجَرِيرَةِ وَ لَمْ يَهْتِكِ الشر [السِّتْرَ] خدا حساب او را در قیامت ستر می کند، و بدی او آشکار نمی شود، يَا عَظِيمَ الْعَفْوِ می بخشد گناه او را حتی اگر به اندازه کف دریا باشد، وقتی می گوید يَا حَسَنَ التَّجَاوُزِ کبائر او را پاک می کند، يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ خداوند 70 باب از بابهای رحمت را بر روی او باز می کند و رحمت او را فرا می گرید، يَا بَاسِطَ الْيَدَيْنِ بِالرَّحْمَةِ يَا صَاحِبَ كُلِّ نَجْوَى وَ يَا مُنْتَهَى كُلِّ شَكْوَى هرچه افراد دیگر در مسائل مختلف ثواب دیده اند به او می دهند، وقتی می گوید يَا عَظِيمَ الْمَنِّ خدا تمام آرزوهای او را به او مرحمت می کند، يَا مُبْتَدِئاً بِالنِّعَمِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهَا خداوند به عدد افرادی که شکر نعمت الهی را کردند به او اعطا می کند، وقتی گفت يَا سَيِّدَنَا يَا رَبَّنَا خداوند می فرماید ملائکه من شاهد باشید که من او را بخشیدم و به عدد مخلوقاتم به او اجر می دهم، يَا مَوْلَانَا يَاغَايَةَ رَغْبَتِنَا أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ أَنْ لَا تُشَوِّهَ خَلْقِي بِالنَّار. عبد من از من خواسته که او را از آتش جهنم آزاد کنم، ملائکه من شاهد باشید که من او را از نار آزاد کردم، خودش، پدر و مادرش، اهل و خانواده اش را، و شفاعت او را بر هزار عبد خود از کسانی که رفتن آن ها به جهنم واجب است قرار دادم، و در آخر جبرئیل گفت، این را به متقین یاد بده، این کلمات دعای مستجاب است ان شاء الله تعالی.

يَا مَنْ‏ أَظْهَرَ الْجَمِيلَ‏ وَ سَتَرَ الْقَبِيحَ‏ يَا مَنْ لَمْ يُؤَاخِذْ بِالْجَرِيرَةِ وَ لَمْ يَهْتِكِ الشر [السِّتْرَ] يَا عَظِيمَ الْعَفْوِ يَا حَسَنَ التَّجَاوُزِ يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ يَا بَاسِطَ الْيَدَيْنِ بِالرَّحْمَةِ يَا صَاحِبَ كُلِّ نَجْوَى وَ يَا مُنْتَهَى كُلِّ شَكْوَى يَا كَرِيمَ الصَّفْحِ يَا عَظِيمَ الْمَنِّ يَا مُبْتَدِئاً بِالنِّعَمِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهَا يَا سَيِّدَنَا يَا رَبَّنَا يَا مَوْلَانَا يَاغَايَةَ رَغْبَتِنَا أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ أَنْ لَا تُشَوِّهَ خَلْقِي بِالنَّار.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی − 3 = 5