عرفان یعنی معرفة الامام

عرفان یعنی معرفة الامام

مهر 6, 1399

بازدیدها : 191

اخبار, متفرقه

آيت الله هاشمي عليا (دام ظله):

عرفان، معرفت امام است. معرفت امام علیه السلام در حدیث معرفة الامام بالنورانیة، معرفة الله عزوجل دانسته شده است. اگر کسی به امام چنان معرفتی داشته باشد، معرفتش به خدا هم کامل است، چراکه امام مظهر اسماء الهی است. امام شناس واقعی، خدا شناس واقعی در سطح یک مؤمن واقعی است. این که حضرت در این حدیث نورانی می فرماید: “معرفتی بالنورانیة معرفة الله عزوجل و معرفة الله عزوجل معرفتی بالنورانیة” از این باب است. اگر کسی خدا را کامل بشناسد در سطح یک انسان مؤمن کامل، امامش را هم می شناسد. علت تزلزل انسانها در امر دین، کامل نبودن معرفت است؛ نه به خدای عزوجل معرفت داریم و نه امام شناسی کامل است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی + 78 = 82