نتیجه مسابقه خطبه غدیر

نتیجه مسابقه عید غدیر

برای مشاهده نتایج مسابقه خطبه غدیر اطلاعات خود را وارد کنید.
  • حتی الامکان کیبورد را انگلیسی کنید.