درباره ما

حوزه علمیه قائم(عج) چیذر از سال 1347 توسط حضرت آیت الله سید علی اصغر هاشمی علیا در دوبخش برادران و خواهران آغاز به کار نمود.